30/11/14

Καλαμάτα. Κινητικότητα Για Την Τύχη Της Μαρίνας

Πηγή. http://www.best-tv.gr/
Στην επικαιρότητα ήρθε τις τελευταίες ημέρες η διαχείριση της μαρίνας Καλαμάτας, κυρίως με τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας που τη διαχειρίζεται. Υπενθυμίζεται ότι και στο παρελθόν υπήρξε ανάλογη κατάσταση, με ..............
πρόταση του επιχειρηματία που τη διαχειρίζεται σήμερα,
προς το Δήμο, για υπενοικίασή της σε εταιρεία ξένων συμφερόντων.
Επισημαίνεται πως η μαρίνα Καλαμάτας ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και το Υπουργείο Οικονομικών την έχει παραχωρήσει κατά χρήση για 35 χρόνια στο Δήμο Καλαμάτας. Ο Δήμος την ενοικίασε το 1998 σε εταιρεία για 25 χρόνια, μέχρι το 2023. Ο ιδιοκτήτης της μαρίνας, που είναι το κράτος, με το νόμο του μεσοπρόθεσμου μπορεί να ακυρώσει την παραχώρηση κατά χρήση.

Ο Δήμος Καλαμάτας είναι κατηγορηματικά αντίθετος στην περαιτέρω εκχώρηση, διότι η μαρίνα συνδέεται με τη λειτουργία, την αισθητική και την ψυχαγωγία μιας μεγάλης, αναπτυσσόμενης περιοχής του Δήμου και δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο ως πράγμα προς αγοραπωλησία. Ο Δήμος θα παλέψει με όλες του τις δυνάμεις, ώστε να έχει λόγο για τη χρήση και τη λειτουργία της μαρίνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου